• Ring: 054-15 13 16 Vardagar: 9-16
2

Frågor och svar

Garanti & reklamation

Hur sker betalning?

Leveranstid & frakt

Vad finns det för olika patrontyper?

Varför godkänner inte HP-skrivaren Megashops patroner längre?

Varför ska jag handla hos Megashop?

OM GDPR

Vad är GDPR?

Vad innebär GDPR för dig?

Hur hanterar ni rätten till information om mina personuppgifter?

Hur hanterar ni rätten till tillägg i eller rättelse av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni om jag motsätter mig profilering med hjälp av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni rätten till anonymisering av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni min rätt till dataportabilitet?

Hur hanterar ni min rätt till registerutdrag?

Vart vänder jag mig om jag har frågor om GDPR eller hanteringen av mina personuppgifter?

Vart kan jag vända mig om vi inte kommer överens vid en eventuell tvist?